onsdag 11 november 2009

Ordbilder, läsövning med läggplattaNästa steg blir att ta bort teckenbilden ovanför ordet. Barnet har nu lärt sig känna igen ordbilden och lägger rätt bild på rätt ord. Här är kategorin kläder.

eng: next step is to remove the sign above the word. Now the child should recognize the word and place correct picture on correct word. Here I put the words in the category clothes together.

Ordbilder, läsövning m läggplatta och teckenbild


Länge har jag tragglat med ordbilder. Postat dem, fiskat upp dem, etc och mitt barn har tittat på bilden på framsidan såväl som texten på baksidan. Men jag har inte varit helt säker på om han tagit till sig texten.

När jag gjorde en läggplatta med sex stycken ord med tecken ovanför, kunde jag se att han la rätt bild på rätt ord.(tips från sommarens teckenläger) Jag märker att han "läser" teckenbilderna först, även i meningar. Det är okey för det visar att han förstår läsriktning och innebörden av begreppet läsa. Medan han läser tecknet ser han också ordbilden och lär sig den interaktivt.

eng: We have worked and played with wordpictures for a long time. My child has looked att the picture at the front and the word at the back, but I have not been quite sure he has learnt the meaning.
I made a page with six words with signs above. Now I could see that he places the correct picture on top of the correct word, or rather the correct sign. I notice he "reads" the signs first, in sentences also. That is okay, because it means he understands reading direction, and the meaning of the word reading.  While he "reads" the sign he learns the wordpicture.