måndag 5 mars 2012

Fråga till skolverket vad som gäller vid Nationella Prov

I höstas hade jag mailkontakt med skolverket ang vad som gäller vid Nationella Prov. Det svar som gavs har jag tidigare lagt ut på bloggen här. Men på Svenska Downföreningens höstläger i Åsa fick jag tips om att Maj G på Skolverkets enhet för prov och bedömning kanske hade ytterligare information. Jag mailade henne och fick följande svar:


Tack för ditt mail och din fråga om anpassning och inkludering vid genomförande av nationella prov i årskurs 3.

I information till läraren finns beskrivet vilka anpassningar som kan göras för att provet ändå ska pröva det som det avser att pröva- Där står bl a att läraren kan förstora text, dela upp textmassan i flera delar som kan genomföras vid fler tillfällen om eleven har svårt att koncentrera sig en längre stund. Att använda laborativt, konkret material i matematik kan inte göras om det är huvudräkning som prövas i det delprovet. Eleven kan behöva genomföra en eller flera av delproven i enskildhet med en lärare eller i mindre grupp. De anpassningar du ger förslag på som teckenbildsstöd kan inte användas då läsförmåga (läsa med flyt och läsförståelse) prövas. Ej heller laborativt material som (Numicon) kan användas då huvudräkning eller skriftliga räknemetoder prövas i ämnesprovet i matematik.

Läs mer här:
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/2.5601/2.4888/anpassning-och-sarskilt-stod-1.144734
 

Proven är ett stöd för lärarens bedömning av elevens kunskapsutveckling. Vad har läraren för underlag i övrigt som kan motsvara det breda stöd för bedömning som ett nationellt prov utgör? Det är viktigt att en elevs behov av stöd och åtgärder blir synliggjort för att eleven ska kunna utveckla förmågorna i varje ämne.

Som förälder kan man inte kräva att ens barn ska få genomföra ett nationellt prov, en dialog med läraren , rektorn är alltid önskvärd. En elev kan genomföra provet men behöva så mycket anpassning av provet att provet inte längre är giltigt, man har anpassat bort provets syfte. I det fallet har behovet av elevens inkludering av det klassen gör, gått före själva provets syfte men kan vara motiverat av vissa skäl.
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/2.5601/2.4888/obligatoriska-prov-och-undantag-1.144748
 


Frågan om undantag för elev att genomföra provet samt om anpassning ska göras belutas till sist av rektor. Anpassning ska ske enligt den information som ges i proven samt vad som beskrivs på Skolverkets webbplats:http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/2.5601/anpassning-1.144410

Jag hoppas att jag har kunnat ge ett tydligt svar i någon del. Ytterst är det rektor som avgör.
Hälsningar
Maj G

torsdag 1 mars 2012

Sportlov i fjällen!


Vi åkte till Sälenfjällen på sportlovet i år, eller närmare bestämt, till Hundfjället, för där finns Trollskogen som är en bra nybörjarslinga  på 1,5 km med ca 500 trätroll att titta på för barn som ännu inte insett tjusningen med utförsåkning :)   Varannan kväll lyser en massa olikfärgade lampor upp varelserna i Trollskogen, riktigt magiskt blir det då när mörkret faller.

Jag hade hört att i Sälen kunde en förälder gå som ledsagare, precis som på Liseberg, Nordens Ark, Borås djurpark och andra ställen. Men på Skistar.com hittade jag ingen information om det.
Sambon ringde dem och blev vidareslussad till olika personer innan han till slut hamnade hos en receptionist i Hundfjället. ”Självklart ordnar vi det” sa hon och slog raskt fram våra namn i datorn och gjorde en notering, ”ifall jag inte är här när ni kommer”.

Vi behövde inte visa upp läkarintyg för sonen som krävs på en del andra platser.

I praktiken innebar ledsagarbeviset att sambon (som skulle vara ledsagare) betalade fullt pris för sitt liftkort och så var det gratis för sonen.
Det här var ju ganska bra för då kunde sambon åka själv hur mycket han vill när sonen inte orkade längre. 


Vi anar att det kommer att ta ett tag  innan sonen kan bromsa och svänga tillräckligt kontrollerat för att vi ska våga låta honom åka utan sele. Och ibland kanske han helt enkelt inte vill med upp i backen ...
Då är det tacksamt att slippa betala för det liftkortet.