lördag 26 september 2009

Viktigt att aktivt utöka ordförrådet

I somras lyssnade jag på ett föredrag av Annika Westermark som handlade om vikten av att aktivt utöka funktionshindrade barns ordförråd.
På biblioteket hade hon lånat de vanligaste 28 böckerna som finns för riktigt små barn.
Vid genomgång fann hon att de tillsammans innehöll 1500 olika ord. Så många ord får alltså "vanliga" spädbarn lära sig i tidig ålder.
Då är det troligt att ett barn som ska börja skolan tillägnat sig 15000 ord.

En vuxen människa tror jag har ett ordförråd på ca 150000 ord eller mer.
Men om man har hörselnedsättning, eller hör felaktigt på något sätt och de vuxna inte kan teckna till sagorna de läser för barnet med speciella behov, då blir det svårt för barnet lära sig orden.

eng: This summer I listened to Annika Westermark when she talked about the importance of helping children with special needs to achieve a large vocabulary. She had borrowed 28 of the most common first books for small children at the library and found that they contained about 1500 different words. Then it is likely that they know about 15000 words at the time they start school.

An adult, I think, has a vocabulary of 150000 words or more.
But, if you can´t hear properly and the adults don´t use sign language when telling bedtime stories, then it is very difficult or impossible for the child to learn the words.

tisdag 22 september 2009

Vad krävs för att producera tal?

En baby reser sig upp och går när musklerna är tillräckligt starka och kontrollerbara. För att kunna prata krävs att musklerna i munnen fungerar. Jag har för mig att där finns 251 muskler, och det är ju vääldigt många.
Om de är svaga eller om gommen är lite välvd eller tungan lite för stor, är det mycket svårt att styra och koordinera musklerna så man får fram begripligt tal.

Förhoppningsvis får barnet träffa en skicklig logoped som ser var problemet ligger. Logopeden tar då fram ett träningsprogram som ska utvärderas efter en tid och prickar av vilka fonem och ljud barnet lärt sig säga.

Mitt barn har troligen dyspraxi. Han har svårt att producera ett bestämt ljud på uppmaning. Om han härmar ett ord utan att tänka innan brukar det låta bättre. I början kunde han inte säga t, k, g. Vår logoped använder Praxismetoden. Bildkort där varje bild föreställer ett fonem.

Man kan fästa gem på korten och fiska upp med magnetspö. Eller "posta" bilderna i en låda med uppskuret hål. Eller kopiera bilden och spela memory. Tar fram grimaskort att träna hemma med framför spegel eller lys med ficklampa. Eller sprid ut dem på golvet och hoppa över dem medan ni säger stavelsen. Det ska vara roligt att träna!

eng: A baby starts to walk then the muscles are strong enough. To be able to talk you need to use about 251 different muscles int the mouth, I think. If some of these muscles are week or the roof of the mouth is differently shaped or the tongue is larger than usual is it very difficult to control all those muscles and produce understandable spoken language.

Hopefully your child will meet a good speech therapist who analizes the problem and gives you a training program.

My child had probaly dyspraxi. He can´t pronounce a certain word right when I ask him to, even though he can spell out each syllable. the letters get mixed up, somehow. In the beginning he couldn´t say f,k,t,g either, but practicing with Praxis, a method our speech therapist recommended, has helped a lot. Each praxis picture symbolizes a syllable.

The therapist attach a metal paper clip to the card and let the child fish them up with a magnetic fishing rod, the child say the syllable and gives the card to the therapist. Or spread the cards over the floor and jump over them while saying the syllables. Also use pictures with people making funny faces and try to imitate them for tongue exercise.

måndag 21 september 2009

Leka och lära

Ordet träning kan låta så tungt och allvarligt och ha en negativ klang. Men egentligen handlar det om att leka tittut, sjunga, leka härmlekar, öva fingerramsor- allt det som man gör med barnet i alla fall!

Men lär man sig om träningsmetoder, t ex Karlstadmodellen förstår man varför det är så bra för barns utveckling att leka in lärandet, och man får tips om hur man går till väga.

I Iréne Johanssons bok "Språkutveckling hos handikappade barn 2" (Ordstadium-textbok) finns i kapitel 8 Förslag på träningsupplägg. (varje enskild lek eller övning beskrivs ingående i tidigare kapitel)Practising with your child may seem serious and dull but it is really about playing games and have fun, singing, imitating, rhime etc. But if you study a practise method, like the Karlstad model, for example, you will learn why and how you should practice with your child. Irene Johansson has written books with detailed instructions.

söndag 20 september 2009

Språkträning för små barn

Småbarn kan man kånka omkring i huset när de vaknar och säga God Morgon till alla saker, "godmorgon dörr", "godmorgon lampa," "fönster", "godmorgon kök", "godmorgon badrum" etc. så att de redan vid tidig ålder matas med ord som upprepas gång på gång för att förankra ljudmönstret.

Teckna så ofta det går samtidigt som du pekar på föremålet och säger ordet.

Om barnet har talsvårigheter så väljer det kanske att teckna lampa innan ordet sägs.


Babies can be carried around the house in the morning or the evening, saying good moorning or good night to a lot of objects, good moorning kitchen, good morning teddy bear, good morning staircase etc. Use sign language as often as possible when you point at the object and say the word. By repeating the procedure each day you teach the child a lot of words and ensure that the soundpattern is registrated in the brain. (sorry if my english is not right) If the child turns out to have speachdifficulties like dyspraxi it probably chooses to practice sign language before talking.