torsdag 3 december 2009

TUFF-utbildning-TeckenspråksUtbildningFörFöräldrar

Av en slump fick jag höra talas om att föräldrar med språkstörda, döva, hörselskadade barn och ungdomar kan få gå TUFF-utbildning. Vår habilitering hade inte en aning om att det finns...

Livet blir så mycket lättare när man har ett gemensamt språk. Inga missförstånd, och färre konflikter när man kan vara tydlig mot varandra.

TUFF innebär att föräldrar kan  få 10 veckors teckenspråksutbildning, dvs 240 timmar fördelat på 3 år med 3 veckor/år.  (att jämföra med ca 1200 timmar i Norge)
Det finns 3 eller 4 skolor som håller kvalificerade kurser i Sverige. De har lite olika upplägg.

Gemensamt är att lärarna är fulltecknande, ofta döva eller åtminstone har genomgått 4-årig tolkutbildning, vilket kan kännas som en utmaning första veckan. Syftet är att föräldrar ska kunna kommunicera med sina barn och bygga deras ordförråd, ge barnen ett språk att uttrycka sig med.

Jag som har ett språkstört barn väljer tills vidare att teckna svenska, dvs jag tecknar hela meningar samtidigt som jag talar. Jag vill  locka barnet att teckna och prata, samtidigt som det får en förståelse för svenskans ordföljd.

Studier visar att om man enbart använder TSS, tecken som stöd, (dvs tecknar substantiven eller huvudverbet) pratar/tecknar det språkstörda barnet ofta på det viset, med enstaviga ord och förstår inte betydelsen av bindeord. Språket och ordförrådet förblir fattigt. Men självklart är TSS bättre än ingenting. Människor behöver kunna uttrycka sig och förmedla tankar och känslor. Självkänslan blir sämre när man inte har ett språk och kan kommunicera med andra.

onsdag 2 december 2009

Tomatis metoden

Mitt barn har provat Tomatismetoden i 3 veckor. Varje dag fick han lyssna på musik i hörlurar under två timmar. Mozart, Wienervalser, Gregoriansk kyrkomusik etc stod på menyn, något förvrängd för att passa individen.
Kompisen som har diagnos inom autismspektrat deltog samtidigt. Hon som annars kan verka något stressad, varvade ner ordentligt och till och med somnade i bilen på hemvägen.
Min son lyssnade lugnt och fint, men blev mer aktiv än vanligt efteråt, rejält busig och testade gränser. Personalen på skolan påpekar att han försöker prata mycket mer nu. Själv märker jag att hans prosodi är bättre. Nu säger han t ex "Var är pappa?" med frågande, upphöjt tonfall på slutet. Förut hörde man ingen skillnad på frågor och påståenden. Han ritar också bättre, t ex mer komplicerade gubbar. Idag när jag frågade hur han mådde (han är förkyld), svarade han med ord och tecken: "Jag mår bra, jag är inte sjuk.". För en månad sen skulle han sagt "mår bra". Men om det beror på tomatis eller är ett led i utvecklingen som skulle kommit ändå kan inte säga säkert. Men vi fortsätter gärna till våren med tomatisträningen.

www.tomatis.se/tomatismetoden

onsdag 11 november 2009

Ordbilder, läsövning med läggplattaNästa steg blir att ta bort teckenbilden ovanför ordet. Barnet har nu lärt sig känna igen ordbilden och lägger rätt bild på rätt ord. Här är kategorin kläder.

eng: next step is to remove the sign above the word. Now the child should recognize the word and place correct picture on correct word. Here I put the words in the category clothes together.

Ordbilder, läsövning m läggplatta och teckenbild


Länge har jag tragglat med ordbilder. Postat dem, fiskat upp dem, etc och mitt barn har tittat på bilden på framsidan såväl som texten på baksidan. Men jag har inte varit helt säker på om han tagit till sig texten.

När jag gjorde en läggplatta med sex stycken ord med tecken ovanför, kunde jag se att han la rätt bild på rätt ord.(tips från sommarens teckenläger) Jag märker att han "läser" teckenbilderna först, även i meningar. Det är okey för det visar att han förstår läsriktning och innebörden av begreppet läsa. Medan han läser tecknet ser han också ordbilden och lär sig den interaktivt.

eng: We have worked and played with wordpictures for a long time. My child has looked att the picture at the front and the word at the back, but I have not been quite sure he has learnt the meaning.
I made a page with six words with signs above. Now I could see that he places the correct picture on top of the correct word, or rather the correct sign. I notice he "reads" the signs first, in sentences also. That is okay, because it means he understands reading direction, and the meaning of the word reading.  While he "reads" the sign he learns the wordpicture.

lördag 26 september 2009

Viktigt att aktivt utöka ordförrådet

I somras lyssnade jag på ett föredrag av Annika Westermark som handlade om vikten av att aktivt utöka funktionshindrade barns ordförråd.
På biblioteket hade hon lånat de vanligaste 28 böckerna som finns för riktigt små barn.
Vid genomgång fann hon att de tillsammans innehöll 1500 olika ord. Så många ord får alltså "vanliga" spädbarn lära sig i tidig ålder.
Då är det troligt att ett barn som ska börja skolan tillägnat sig 15000 ord.

En vuxen människa tror jag har ett ordförråd på ca 150000 ord eller mer.
Men om man har hörselnedsättning, eller hör felaktigt på något sätt och de vuxna inte kan teckna till sagorna de läser för barnet med speciella behov, då blir det svårt för barnet lära sig orden.

eng: This summer I listened to Annika Westermark when she talked about the importance of helping children with special needs to achieve a large vocabulary. She had borrowed 28 of the most common first books for small children at the library and found that they contained about 1500 different words. Then it is likely that they know about 15000 words at the time they start school.

An adult, I think, has a vocabulary of 150000 words or more.
But, if you can´t hear properly and the adults don´t use sign language when telling bedtime stories, then it is very difficult or impossible for the child to learn the words.

tisdag 22 september 2009

Vad krävs för att producera tal?

En baby reser sig upp och går när musklerna är tillräckligt starka och kontrollerbara. För att kunna prata krävs att musklerna i munnen fungerar. Jag har för mig att där finns 251 muskler, och det är ju vääldigt många.
Om de är svaga eller om gommen är lite välvd eller tungan lite för stor, är det mycket svårt att styra och koordinera musklerna så man får fram begripligt tal.

Förhoppningsvis får barnet träffa en skicklig logoped som ser var problemet ligger. Logopeden tar då fram ett träningsprogram som ska utvärderas efter en tid och prickar av vilka fonem och ljud barnet lärt sig säga.

Mitt barn har troligen dyspraxi. Han har svårt att producera ett bestämt ljud på uppmaning. Om han härmar ett ord utan att tänka innan brukar det låta bättre. I början kunde han inte säga t, k, g. Vår logoped använder Praxismetoden. Bildkort där varje bild föreställer ett fonem.

Man kan fästa gem på korten och fiska upp med magnetspö. Eller "posta" bilderna i en låda med uppskuret hål. Eller kopiera bilden och spela memory. Tar fram grimaskort att träna hemma med framför spegel eller lys med ficklampa. Eller sprid ut dem på golvet och hoppa över dem medan ni säger stavelsen. Det ska vara roligt att träna!

eng: A baby starts to walk then the muscles are strong enough. To be able to talk you need to use about 251 different muscles int the mouth, I think. If some of these muscles are week or the roof of the mouth is differently shaped or the tongue is larger than usual is it very difficult to control all those muscles and produce understandable spoken language.

Hopefully your child will meet a good speech therapist who analizes the problem and gives you a training program.

My child had probaly dyspraxi. He can´t pronounce a certain word right when I ask him to, even though he can spell out each syllable. the letters get mixed up, somehow. In the beginning he couldn´t say f,k,t,g either, but practicing with Praxis, a method our speech therapist recommended, has helped a lot. Each praxis picture symbolizes a syllable.

The therapist attach a metal paper clip to the card and let the child fish them up with a magnetic fishing rod, the child say the syllable and gives the card to the therapist. Or spread the cards over the floor and jump over them while saying the syllables. Also use pictures with people making funny faces and try to imitate them for tongue exercise.

måndag 21 september 2009

Leka och lära

Ordet träning kan låta så tungt och allvarligt och ha en negativ klang. Men egentligen handlar det om att leka tittut, sjunga, leka härmlekar, öva fingerramsor- allt det som man gör med barnet i alla fall!

Men lär man sig om träningsmetoder, t ex Karlstadmodellen förstår man varför det är så bra för barns utveckling att leka in lärandet, och man får tips om hur man går till väga.

I Iréne Johanssons bok "Språkutveckling hos handikappade barn 2" (Ordstadium-textbok) finns i kapitel 8 Förslag på träningsupplägg. (varje enskild lek eller övning beskrivs ingående i tidigare kapitel)Practising with your child may seem serious and dull but it is really about playing games and have fun, singing, imitating, rhime etc. But if you study a practise method, like the Karlstad model, for example, you will learn why and how you should practice with your child. Irene Johansson has written books with detailed instructions.

söndag 20 september 2009

Språkträning för små barn

Småbarn kan man kånka omkring i huset när de vaknar och säga God Morgon till alla saker, "godmorgon dörr", "godmorgon lampa," "fönster", "godmorgon kök", "godmorgon badrum" etc. så att de redan vid tidig ålder matas med ord som upprepas gång på gång för att förankra ljudmönstret.

Teckna så ofta det går samtidigt som du pekar på föremålet och säger ordet.

Om barnet har talsvårigheter så väljer det kanske att teckna lampa innan ordet sägs.


Babies can be carried around the house in the morning or the evening, saying good moorning or good night to a lot of objects, good moorning kitchen, good morning teddy bear, good morning staircase etc. Use sign language as often as possible when you point at the object and say the word. By repeating the procedure each day you teach the child a lot of words and ensure that the soundpattern is registrated in the brain. (sorry if my english is not right) If the child turns out to have speachdifficulties like dyspraxi it probably chooses to practice sign language before talking.