onsdag 17 februari 2010

Anpassa skolmaterial

Mitt barn går i vanlig förskoleklass. Där har man arbetspass då man jobbar i Trulleboken eller Pixel mattebok. Först köpte jag Trulle och Pixel arbetsböcker för att se vad barnen får göra och kontrollera att mitt barn hänger med i undervisningen och tillverka anpassat material.
Efter ett tag köpte jag också Trulle lärarbok och Trulle storbildsbok från Kulturbutik. Jag kände inte att jag och lärare hade tillräcklig dialog.
Just nu är det sammansatta ord som gäller. Barnen får en bild av ex en maskros, eller jordgubbe och ska själva rita de uppdelade två orden under. Jag förstorar och tar ut en uppgift per A4 ark så att det blir tydligt. Här har jag tagit fram bilder från Inprint så att barnet kan välja och försöka placera rätt bild på rätt plats. Det är inte så lätt att rita en ros. Jag  talar om att ordet solros går att dela i två nya ord. Tecknar samtidigt. Ordet jordgubbe är ju enkelt och tydligt eftersom tecknet är jord och gubbe.

tisdag 16 februari 2010

Son-rise metoden, avsedd för autistiska barn

För ett tag sedan mötte jag som hastigast en mamma med ett autistiskt barn i ett väntrum. Hon rekommenderade något som lät som sunrise metoden, men när jag frågade om det fanns någon hemsida skrev hon ner son-rise metoden, lätt att googla på. Den här föräldern hade själv bekostat resor till Usa för att utbilda sig och även tagit med barnet dit för praktisk undervisning samt bekostat resor för lärare från Usa till Sverige. Men hon tyckte att barnet gjorde så stora framsteg att det var värt det. Jag vet inte exakt hur man går till väga, men läser man på diverse hemsidor verkar det i alla fall som att det gäller att utgå från barnet och stimulera det all dess vakentid, acceptera det som det är, dvs anta att barnet har en bra anledning till att det beter sig som det gör, och så småningom locka ut barnet i världen.  Ögonkontakt, socialt samspel, kommunikation och kroppskontakt är viktigt. Här är en länk till den svenska föreningen  http://www.svenskasonriseforeningen.se/ och en amerikansk http://www.autismtreatmentcenter.org/