onsdag 25 mars 2015

Widgit Go, skrivstöd och pratAPParat


För ett tag sedan (på regionhabiliteringen) provade W ett par olika kommunikationsstödjande appar; Widgit Go från Hargdata och Grid Player.
För att han oftast uttrycker sig i enstaka ord eller korta meningar som inte är grammatiskt korrekta.
För att personer som inte känner honom, och inte kan teckenspråk, inte förstår vad han vill säga.
Syftet är inte i första hand att han ska använda appen istället för tal/tecken utan som ett stöd tills han lärt sig hur man uttrycker sig.
Till exempel fick han spela "Finns i sjön". Alla deltagare fick fem spelkort var. Om man vill kan man göra egna spelkortspar med tydliga motiv som  intresserar barnet. Bilder på korten hade lagts in i appen och när man tryckte på en bild sa en  röst vad bilden föreställde. Det fanns även knappar med texten "Har du kortet ...", "Ja, jag har ...." samt  "Nej, finns i sjön."
Jag tänker att man även skulle kunna lägga in meningar/ord för att diskutera regler innan spelet.
Sen började vi spela och tryckte på meningen samt önskat kort. W kunde inte reglerna, och knappt jag heller, för vi inte spelar kort särskilt ofta, pga dåliga förlorare aptrist.  Men han förstod snabbt hur man skulle gå till väga, tyckte det var kul att trycka på rätt knapp och lyssnade intensivt. När han läst och lyssnat på meningen ett antal gånger  hände det att han själv sa hela frasen. Ett roligt sätt att språkträna! (och lära sig spela kort) Widgit go är en app som ännu  inte är förskrivningsbar, i all fall inte där vi bor,  och den saknar tangentbord. Priset är ca 600 kr.fredag 20 mars 2015

Rocka sockorna - stötta det annorlunda

Den 21 mars är det Internationella Downs syndrom-dagen. Men redan idag bär vi udda strumpor för att uppmärksamma dagen och för att vi gillar olika och tycker att mångfald berikar.

torsdag 12 mars 2015

Tydliga scheman, stora och små

Eftersom W har synnedsättning provade Regionhabiliteringen att sätta upp schema för dagen med stora, tydliga bilder. Varje morgon gick de igenom vad som skulle hända med Wilmer och var också noga med att peka på klockslagen. Även om W delvis kan avläsa en klocka (tjugo i, fem över halv mm är fortfarande svårt) är det inte detsamma som att ha tidsuppfattning, så det vill vi öva på.

Med hjälp av ett tydligt schema och genomgång gick dagen väldigt lätt och smidigt. W visste vad som förväntades av honom och jobbade på utan protester.  Under arbetspassen provade man olika saker för tydliggörande: bildstöd med bra kontrast, program/appar som t ex grid player och widgit go, tsp, pratkartor.
Man kan konstatera att när materialet var intressant, visuellt tilltalande och med tydliga instruktioner - ju mer motiverad blev Wilmer. Det låter självklart, men i skolvärlden finns det gott om trista, otydliga arbetsböcker med plottriga bilder, där man kan undra vad syftet med uppgiften egentligen är.


 FN-konventionen för personer med funktionshinder 21 b: Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2 (olika kommunikationsformer) genom att:
B) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, förstorande och alternativ kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valtmåndag 9 mars 2015

Dart Göteborg - möte inför kommunikationsträning

När jag förra året bad om remiss till regionhabiliteringen passade jag också på att begära remiss till Dart för analys och utprovning av hjälpmedel. För bästa resultat föreslogs ett samarbete och ett par veckor före inskrivning på regionhabiliteringen blev vi kallade till ett förberedande möte på Dart.

Vi gick igenom Resurs, Problem, Problemförklaring, Mål, Metod, dvs listade styrkor och svagheter samt ringade in  aktuella frågeställningar och vad man skulle satsa på under träningsperioden.

onsdag 4 mars 2015

Intensivkommunikationsträning på Regionhabiliteringen

I två veckor har Wilmer varit på Regionhabiliteringen för att intensivträna kommunikation. Jag tror att det snart har gått ett år sedan jag bad att få remiss från habiliteringen där vi bodde förut. Det var i vanlig ordning en annan förälder som tipsade om möjligheten. Eftersom sonen hade svårt att göra sig förstådd i en icke-tecknande skolmiljö, och helst uttryckte sig i ett- eller tvåordssatser samt hade otydligt tal kände jag att det var värt att prova. Särskilt som logopeden inte jobbade med språkträning, och den pensionsmässiga talpedagogen på förra skolan oftast var sjukskriven .
Man kan bo på regionhabiliteringen under tiden man är inskriven där, fast vi valde att åka hem på eftermiddagarna.

söndag 1 mars 2015

Universeum i Göteborg


Universeum har en Mammut-utställning på taket i några månader. Wilmer ville gärna åka dit och han trivs  med att springa runt på Universeum några timmar och  upptäcka och prova allt som finns. Själv blir jag rätt matt efter ett tag, det är mycket folk och bullrigt och trångt. Även i kaféet och restaurangen. Men som tur är kan man slå sig ner med medhavd matsäck på några ställen innan man tar en runda till i byggnaden och avslutar med att klappa de skriande mammutarna en sista gång.