måndag 3 oktober 2011

Efter elevvårdskonferens...

(som förresten inte heter det längre. Enligt rektor. Efter nya skollagens införande är det så. Nu är det mötes PM som gäller.)

I alla fall så skulle vi ha ett uppföljningsmöte någon vecka efter EVK.
Rektor inledde uppföljningsmötet med att säga att situationen har ändrats. Eftersom hon behöver en fritidspedagog med hög kompetens som lärarstöd i en annan klass på skolan flyttar hon nya elevassistenten dit. Till en plats där den nya elevassistenten verkligen får komma till sin rätt och som passar bättre för hennes höga kompetens.

Rektor betonar att det ABSOLUT inte har någonting med vår kritik mot nya elevassistenten att göra. Något sådant skulle aldrig komma på fråga, för hur skulle det se ut? Om vi föräldrar fick insyn och inflytande över hur rektor handhar barn och personal?    Jaa, det är onekligen en intressant fråga.

Eftersom den nya elevassistenten verkligen behövdes på annan plats har inte skolan lidit ekonomiskt av flytten. Därför börjar nu ansökningsproceduren om...
Rektor säger att accepterar vi inte den hon kommer att välja nu så återstår för oss att kontakta skolinspektionen eller flytta. För vi föräldrar ska faktiskt inte förvänta oss att det blir någon med lika hög kompetens så här mitt i terminen, eller ens någon som är teckenkunnig, även om kravet är någon form av pedagogisk utbildning.  Och att det faktiskt är vårat fel att inte den elevassistent som nu ska förflyttas inte fick tillräckligt pedagogisk handledning av fröken och specialpedagog, eftersom vi krävde att hon skulle gå teckenspråkskurs för att kunna kommunicera med sonen. Suck..


På mötet inflikade fantastiska fröken  spontant att den  elevassistenten de söker också måste ha humor!
Vårt hopp står till henne, för den här gången ska hon vara med vid anställningsintervjuer och urvalsprocess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar