torsdag 12 mars 2015

Tydliga scheman, stora och små

Eftersom W har synnedsättning provade Regionhabiliteringen att sätta upp schema för dagen med stora, tydliga bilder. Varje morgon gick de igenom vad som skulle hända med Wilmer och var också noga med att peka på klockslagen. Även om W delvis kan avläsa en klocka (tjugo i, fem över halv mm är fortfarande svårt) är det inte detsamma som att ha tidsuppfattning, så det vill vi öva på.

Med hjälp av ett tydligt schema och genomgång gick dagen väldigt lätt och smidigt. W visste vad som förväntades av honom och jobbade på utan protester.  Under arbetspassen provade man olika saker för tydliggörande: bildstöd med bra kontrast, program/appar som t ex grid player och widgit go, tsp, pratkartor.
Man kan konstatera att när materialet var intressant, visuellt tilltalande och med tydliga instruktioner - ju mer motiverad blev Wilmer. Det låter självklart, men i skolvärlden finns det gott om trista, otydliga arbetsböcker med plottriga bilder, där man kan undra vad syftet med uppgiften egentligen är.


 FN-konventionen för personer med funktionshinder 21 b: Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2 (olika kommunikationsformer) genom att:
B) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, förstorande och alternativ kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valtInga kommentarer:

Skicka en kommentar