söndag 6 september 2015

Projekt KomHit, bildstöd och kommunikationskartor

Projekt KomHIT har syftet att tillgodose barnets rätt till kommunikation och öka aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. DHB Västra medverkar i projektets referensgrupp. På Komhit.se finns flera filmer om hur man kan använda kommunikationskartor. Den här filmen är från en leksituation i ett väntrum. Bilder och mallar finns att hämta gratis på Bildstod.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar