lördag 26 september 2009

Viktigt att aktivt utöka ordförrådet

I somras lyssnade jag på ett föredrag av Annika Westermark som handlade om vikten av att aktivt utöka funktionshindrade barns ordförråd.
På biblioteket hade hon lånat de vanligaste 28 böckerna som finns för riktigt små barn.
Vid genomgång fann hon att de tillsammans innehöll 1500 olika ord. Så många ord får alltså "vanliga" spädbarn lära sig i tidig ålder.
Då är det troligt att ett barn som ska börja skolan tillägnat sig 15000 ord.

En vuxen människa tror jag har ett ordförråd på ca 150000 ord eller mer.
Men om man har hörselnedsättning, eller hör felaktigt på något sätt och de vuxna inte kan teckna till sagorna de läser för barnet med speciella behov, då blir det svårt för barnet lära sig orden.

eng: This summer I listened to Annika Westermark when she talked about the importance of helping children with special needs to achieve a large vocabulary. She had borrowed 28 of the most common first books for small children at the library and found that they contained about 1500 different words. Then it is likely that they know about 15000 words at the time they start school.

An adult, I think, has a vocabulary of 150000 words or more.
But, if you can´t hear properly and the adults don´t use sign language when telling bedtime stories, then it is very difficult or impossible for the child to learn the words.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar