måndag 21 september 2009

Leka och lära

Ordet träning kan låta så tungt och allvarligt och ha en negativ klang. Men egentligen handlar det om att leka tittut, sjunga, leka härmlekar, öva fingerramsor- allt det som man gör med barnet i alla fall!

Men lär man sig om träningsmetoder, t ex Karlstadmodellen förstår man varför det är så bra för barns utveckling att leka in lärandet, och man får tips om hur man går till väga.

I Iréne Johanssons bok "Språkutveckling hos handikappade barn 2" (Ordstadium-textbok) finns i kapitel 8 Förslag på träningsupplägg. (varje enskild lek eller övning beskrivs ingående i tidigare kapitel)Practising with your child may seem serious and dull but it is really about playing games and have fun, singing, imitating, rhime etc. But if you study a practise method, like the Karlstad model, for example, you will learn why and how you should practice with your child. Irene Johansson has written books with detailed instructions.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar