tisdag 22 september 2009

Vad krävs för att producera tal?

En baby reser sig upp och går när musklerna är tillräckligt starka och kontrollerbara. För att kunna prata krävs att musklerna i munnen fungerar. Jag har för mig att där finns 251 muskler, och det är ju vääldigt många.
Om de är svaga eller om gommen är lite välvd eller tungan lite för stor, är det mycket svårt att styra och koordinera musklerna så man får fram begripligt tal.

Förhoppningsvis får barnet träffa en skicklig logoped som ser var problemet ligger. Logopeden tar då fram ett träningsprogram som ska utvärderas efter en tid och prickar av vilka fonem och ljud barnet lärt sig säga.

Mitt barn har troligen dyspraxi. Han har svårt att producera ett bestämt ljud på uppmaning. Om han härmar ett ord utan att tänka innan brukar det låta bättre. I början kunde han inte säga t, k, g. Vår logoped använder Praxismetoden. Bildkort där varje bild föreställer ett fonem.

Man kan fästa gem på korten och fiska upp med magnetspö. Eller "posta" bilderna i en låda med uppskuret hål. Eller kopiera bilden och spela memory. Tar fram grimaskort att träna hemma med framför spegel eller lys med ficklampa. Eller sprid ut dem på golvet och hoppa över dem medan ni säger stavelsen. Det ska vara roligt att träna!

eng: A baby starts to walk then the muscles are strong enough. To be able to talk you need to use about 251 different muscles int the mouth, I think. If some of these muscles are week or the roof of the mouth is differently shaped or the tongue is larger than usual is it very difficult to control all those muscles and produce understandable spoken language.

Hopefully your child will meet a good speech therapist who analizes the problem and gives you a training program.

My child had probaly dyspraxi. He can´t pronounce a certain word right when I ask him to, even though he can spell out each syllable. the letters get mixed up, somehow. In the beginning he couldn´t say f,k,t,g either, but practicing with Praxis, a method our speech therapist recommended, has helped a lot. Each praxis picture symbolizes a syllable.

The therapist attach a metal paper clip to the card and let the child fish them up with a magnetic fishing rod, the child say the syllable and gives the card to the therapist. Or spread the cards over the floor and jump over them while saying the syllables. Also use pictures with people making funny faces and try to imitate them for tongue exercise.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar