torsdag 11 november 2010

Språkstörning

Har man downs syndom är det inte ovanligt att man också har en språkstörning. eller en allergi, eller ett hjärtfel eller ett synfel, och så vidare... Men man kan också ha nämnda "funktionshinder" utan att ha Downs syndrom.
Och man kan ha dem i olika stor utsträckning. I SPSM:s webbutik kan man köpa eller ladda ner foldern
"Språkstörning, en pedagogisk utmaning" som förklarar och ger vägledning i arbetet med språkstörda barn och ungdomar. http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Nr00284.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar