torsdag 16 april 2015

Europas länder - tankekarta om Spanien, gjord i Popplet

I skolan jobbar de med Europas länder. 
Eleverna har fått varsin Mac, men Hargdatas program funkar inte på de apparaterna.
Personalen har lyckats skramla igång en gammal pc och installerat InPrint och Symwriter på den.
Den här tankekartan har jag gjort i Popplet och använt fakta som fröken tycker att Wilmer bör kunna och jag lyckats få info om ... det är inte alltid det går.  Eftersom han har starkt och bra visuellt minne verkar funkar bäst för  hans inlärning verkar vara en kombination av olika bild-input med förklaringar.. T ex att göra en liknande kommunikationskarta i InPrint, fast med mer förklarande text till bilderna och kombinera detta med faktatext i Symwriter (med teckenspråksbilder över orden, dvs välja ordlistan som är automatiskt kopplad till Bildbas tecken) Och sedan göra en Popplet tillsammans med Wilmer. Han får svara på frågor som t ex Vilket land? Vad för industri? Berg? Städer? Floder? Målet är förstås att han gör en själv i samband med undervisning i skolan men där är vi inte än. Man kan leta bilder tillsammans, men det tar på krafterna så det effektivaste är om en bildkatalog är förberedd så är det bara för sonen att välja.
Popplet är lättare och snabbare att hantera för honom (och mig) än InPrint. Och för att kommunikationskartan/tankekartan ska fylla sitt syfte behöver pedagogen/resursen vara förebild och peka på varje bildruta/textruta samtidigt som hen pratar,  tills eleven kopplar ihop sambanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar