lördag 6 juni 2015

DHB Västra på Kommunikationskarnevalen

I år var det Elisabeth Dahlberg, handledare i Karlstadmodellen som ansvarade för DHB Västras monter på Kommunikationskarnevalen. DHB Västra arrangerar många aktiviteter för målgruppen, dvs barn som är döva, har hörselskada eller språkstörning samt Koda-barn (barn som har döva föräldrar) Årets program hittar ni på hemsidan www.dhbvastra.se under fliken kurser och aktiviteter. Föreningen ordnar även helgkurser i teckenspråk för föräldrar och personal på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Samt har föreningen till uppgift att sprida information som rör målgrupperna. Föreningen är på gång med att starta upp en FLEX grupp för barn med ytterligare funktionshinder förutom de som tillhör nämnda målgrupper. Varje år hålls en specifik målgruppsträff där föräldrar och barn kan diskutera och utbyta erfarenheter. DHB Västra är med i projekt KomHit.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar