fredag 5 juni 2015

Språkbussen utvecklar Puffarna –en app för att prata om känslor

Annika Melin medverkade på årets Kommunikationskarneval, 1-2 juni 2015 med sitt företag Språkbussen. Annika har tagit fram en pedagogisk app - Puffarna för att prata om känslor, och  nu släpper hon uppföljaren. I montern visades också känslomattor och känsloplanscher, material som används av  förskolor och habiliteringar. Det finns pedagogisk text till materialet och syftet är att barnen ska komma underfund med vad det är man känner, hur man kan formulera känslan och vad man ska göra med den. Annika Melin deltar även i projektet Om jag hade en röst Utbildningsfilm – Introduktion till Karlstadmodellen. Filmen kommer att ingå i olika lärarprogram på universitet i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar