onsdag 3 juni 2015

Projekt KomHit – för barns rätt till kommunikation i vårdsammanhang enligt nya Patientlagen.
Jag är medlem i DHB Västra som är referens i projekt KomHIT tillsammans med FUB samt  Autism och aspergerförbundet.
Projektet finansieras av allmänna arvsfonden.
KomHIT består av två delprojekt: ett med inriktning på forskning  och ett med inriktning på utveckling och nationell kunskapsspridning. Logoped och forskare Gunilla ThunbergDart leder en sjukvårdsgrupp och en tandvårdsgrupp som analyserar vad som behövs för att tillgodose barns rätt till kommunikation i vårdsammanhang.

Den nya Patientlagen, som trädde i kraft 1/1 2015, har utformats för att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Genom den har patienten rätt att få individuellt anpassad information, och den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
KomHitprojektet analyserar verksamheten ute på vissa avdelningar och utifrån det har respektive grupp tagit fram mallar för kallelser, information, dagsschema, kommunikationskartor samt utvärdering med tydlig text och bildstöd för att barnen ska känna sig trygga och delaktiga före, under och efter vårdbesöket.

Websidan Bildstod.se med fria bilder och mallar utvecklas kontinuerligt. Här kan vem som helst skapa och anpassa kommunikationsstödjande material och även lägga in egna foton. Information och instruktionsfilmer finns på www.kom-hit.se.

Bildstod.se  har redan över 5000 registrerade användare.
Projektet arbetar även med att hålla kurser och föredrag för vårdpersonal och målet är att utbilda ett visst antal handledare som ska säkerställa att material och tänk implementeras i verksamheten ute på avdelningarna.
Nu har man kommit så långt med projektet att det är dags att börja sprida information till föräldrar och barn. Artiklar om KomHIT är med i diverse tidskrifter, t ex Föräldrakraft.
Under årets Kommunikationskarneval 1-2 juni 2015 hade Dart en monter med info om material och websida. Och det är tänkt att man ska samla föreningsrepresentanter  för att gå igenom hur vi kan nå ut till våra medlemmar, även på riksnivå eftersom projektet är tänkt att vara en nationell resurs.  Kanske kan flera lokalföreningar gå samman och arrangera gemensamma föreläsningar om projektet på olika orter?

Har du, eller känner du någon som har kommit i kontakt med KomHIT projektet i samband med vårdbesök? Dvs bildstödjande kommunikation i kontakt med sjukvård eller tandvård? Har du/ni fått kallelser, eller info med tydligt bildstöd om vad som ska hända under besöket?
DHB Västra vill gärna veta om det fungerar ute i verkligheten.
Maila gärna mig på louises3@live.se och berätta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar