torsdag 9 september 2010

inför valet...hur ställer sig partierna i Vgregion till Tomatis? Svar från M

Moderaterna svarade så här:

Hej!
Jag har själv varit på studiebesök på BUP i Strömstad och fått veta mer om Tomatis-metoden och också varit i kontakt med bla Attention, som precis som ni skriver, är positiva till metoden.

Barn med neuropskyatriska funktionshinder får idag inte alltid den hjälp de behöver, något som jag arbetar för att ändra på. Jag bifogar den motion jag skrev för ett tag sedan ang NPF - den behandlar i.o.f.s inte just Tomatis, men kanske kan ge en liten bild av hur jag ser på problematiken.
Det skiljer sig en del i regionen vilken hjälp man får och även hur samarbetet med skolan fungerar. Den korta slutsatsen är - det finns mycket som behöver förbättras. En hel del gott arbete bedrivs på många håll,
bl a i Strömstad, men man lyckas inte ta tillvara detta på andra håll i regionen på ett sätt som jag skulle önska.
På Barn och Ungdomscentrum i Mariestad har man tex samlokaliserat BUP, BUM och habiliteringen, samt har en forskarresurs (NP) knuten till sig. En modell som jag gärna hade sett på fler ställen! Där har man individen i centrum och sett till att rent fysiskt samordna de resurser som behövs så att barnet och föräldrarna inte behöver hatta runt, utan allt finns i samma lokaler.


När man tog beslutet att inte ta in nya patienter till Tomatis i Strömstad pratade jag med en av våra mer kunniga barnpsykiatriker för att höra vad som låg bakom. Vi har i Västra Götaland något som heter Medicinska Sektorsråd, bestående av kompetenta, erfarna läkare och professorer som bla har till uppgift att följa upp behandlingsmetoder. Enligt dem fanns inte tillräcklig evidens för att Tomatis-metoden fungerar, varför det beslutades att man skulle göra en utvärdering av hur arbetet i Strömstad fungerat och vilka resultat det gett. Innan detta är gjort vill man inte ta in nya patienter dit.
Skulle det visa sig att evidens finns för att det fungerar så utgår jag från att vi får upp ärendet på Hälso- och Sjukvårdsutskottet för beslut om att införa det permanent i regionen.

Som lekman har jag inga möjligheter att själv värdera huruvida evidens finns eller inte, utan måste lita till våra anställda med den utbildning och kunskap de har. Och hopas att den utvärdering som görs ger ett klart och tydligt svar.
Det är viktigt för oss alla att de metoder vi använder i Västra Götaland verkligen fungerar, så vi inte gör något som är felaktigt för våra barn. Vi har ett ansvar för att se till att göra det som är rätt och riktigt. Skulle man använda en felaktig behandlingsmetod skulle det kunna leda till försämring eller till att barnet inte får den hjälp han/hon verkligen behöver.
Det intryck jag personligen fick av mitt besök i Strömstad var att här arbetar en mycket kompetent och kunnig personal som drivs att en vilja att verkligen göra sitt bästa för barnen.

Jag hoppas jag gett er ett någorlunda klargörande svar. Om så inte är fallet är ni varmt välkomna att höra av er till mig!

Vänliga hälsningar
Annika Tännström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar