onsdag 15 september 2010

inför valet...hur ställer sig partierna i Vgregion till Tomatis? Svar från KD

Jag mailade alltså och frågade om de tänker göra något för att Tomatismetoden ska få finnas kvar i regionen. Se tidigare inlägg. Till några partier (tänkte inte på att göra det från början) ställde jag också frågan om de kan tänka sig att inför TAKK eller teckenspråk  i grundskolan, med syfte att tydliggöra undervisningen för alla elever och samtidigt ge dem kunskap om teckenspråk. Det finns äldre människor som inte kan ha hörapparat, de får då lära sig TAKK. Men det finns ingen tecknande miljö. t ex finns inom skola och omsorg  inget uttalat krav på att personalen ska kunna teckna till/med dem som använder teckenspråk i någon form.
 
Hej,
tack för mail till oss med synpunbkter om bland annat nedläggning av Tomatismetoden i Strömstad. Vi kommer att delge era synpunkter till våra representanter i berörda nämnder och styrelser.När det gäller frågan om obligatorisk teckenspråkundervisning och ellet TAKK,  i grundskolan så är det en fråga som vi inte tagit ställning till. Si tuationen för människor ser olika ut i olika kommuner och på olika skolor. Det finns ju ett antal specialskolor och i annat fall går man en i en integrerad klass. I exempelvis Göteborg finns det ambulerande hörselpedagoger som hjälper till när man går integrerat. Det blir samtidigt vanligare och vanligare att man använder sig av tecken som stöd och  TAKK i undervisningen, inte minst i klasser där någon/några med hörselskada är integrerad eller där någon är nyanländ till Sverige.


enligt uppdrag


Med vänlig hälsning
Michael Kihlström
Politisk sekreterare Kristdemokraterna
Västra Götalandsregionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar