måndag 21 mars 2011

Vad betyder "När?"


 Vi föräldrar funderar ibland över begreppet tid, är det svårt att överblicka för personer med ds i allmänhet, eller bara sonen? Eller kan det vara så att det är vi som hört att det kan vara svårt för honom att förstå "tid" och därför inte bryr oss om att jobba med det? 
Nu har vi i alla fall bestämt oss för att jobba med begreppet ”när”  som ju hör ihop med "tid"
Hur gör vi då?
Jo, vi har ett schema med karlstadmodellens färger för veckodagar uppsatt på väggen. 
Nu får sonen själv sätta dit aktiviteterna som händer under veckan, på rätt dag. Vi frågar förstås ”När är det storsjung? När har du jympa?. När är det Onsdag?" osv, för just när vi står där med bilder och schema blir det mer konkret för sonen och han berättar och pekar så småningom. Men först visste han inte vad som förväntas av honom. Då visade vi bilden och dagen och sa typ "När har du fotbollsträning? Jo, titta på torsdagar har du fotbollsträning. När är det torsdag? Jo, idag är det Torsdag. När åker vi till fotbollsträningen? Jo, nu, när det är torsdag..." 

I vardagen får vi vuxna vara förebilder och tänka på att fråga och svara varandra med begreppet "när". 
När ska du gå ut med soporna? När kommer du hem? När är maten klar? När är vi framme?...

Och vi får tänka på att fråga sonen: "När kommer pappa hem? När börjar skolan? (medan vi åker dit)
"jag hämtar dig när skolan slutar, när slutar den, vet du det?  När slutar fritids? "
Klockslag....   som kanske inte betyder så mycket för sonen med en gång.  Men han lär sig att tid, klocka och aktiviteter har nån sorts samband. Klockslag och tid visas med leksaksklockor och så arbeta vi i Pixel och med Guldstjärneböcker. Långsamt men säkert erövrar han förståelsen för begreppen Tid och När? samt börjar använda dem så smått.


1 kommentar:

  1. Väl skrivet, särskilt det där med om det är svårt eller om vi tror att det är svårt och låter bli att försöka. Så väl skrivet och gäller i så många sammanhang.

    Veckodagarnas färger kommer f.ö. från Pictogram-systemet och inte Karlstadmodellen.

    SvaraRadera