torsdag 7 april 2011

Rutiga familjen, Matteprogram

Bild från spelet Rutiga familjen, 2 spelare, inom talområde tio.
I sonens skola jobbar eleverna med Rutiga familjen. Gärna i små grupper vid smartboarden. Vi föräldrar har fått inloggningsuppgifter och kan öva hemma. På hemsidan, http://www.rutigafamiljen.se kan man logga in som gäst och prova. Man kan t ex välja att spela inom talområde 10, eller 100, med eller mot datorn, och även möta spelare från andra skolor.
Kommunen har nyss fått 2,5 miljoner från regeringen för att utveckla pedagogiken och utbilda lärare.
Spelet har utvecklats av Lena Pareto, som är lektor i datavetenskap på Högskolan i Väst, i samarbete med Stanford University i USA.
Spelet lär ut talsystemet utan att använda siffror. Istället använder man sig av rutor, som packas i större rutlådor. Talen representeras av färger. Tio röda lådor passar exempelvis in i en orange låda.
Studier visar att elever som spelat Rutiga familjen i mer än tio veckor presterar bättre resultat i matematik än jämnåriga elever. Vi har inte spelat det så mycket hemma ännu. Helt enkelt för att jag inte förstått hur man gör.. Men de senaste dagarna har W intresserat sig för spelet och han ser vilken massa som ska passa in i tio-formen, utan att räkna rutor en och en. Vid ny spelomgång väljer han omväxlande största massan respektive minsta som första drag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar